برگزاری آزمون استخدامی اقدامی برای ایجاد رقابت عادلانه است

به گزارش تا بینهایت، تهران (پانا) - به گفته مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی برگزاری آزمون های استخدامی و آزمون کتبی مدیران آینده از طریق سازمان سنجش اقدامی برای ایجاد شفافیت حداکثری و رقابت عادلانه است.

برگزاری آزمون استخدامی اقدامی برای ایجاد رقابت عادلانه است

به گزارش اداره کل روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعی، مصطفی سالاری در سلسله نشست های رویای تأمین اجتماعی فراگیر با موضوع شایسته گزینی و شایسته سالاری اضافه کرد: انتخاب برترین ها برای همکاری با سازمان تأمین اجتماعی و انتصاب در سمت های مدیریتی این سازمان را به نام یک اصل و اولویت مدیریتی طی دو سال گذشته پیگیری کرده و سازوکار اجرایی دقیق و شفافی هم برای تحقق این امر به اجرا گذاشته شد.

وی برگزاری آزمون های استخدامی و آزمون کتبی مدیران آینده از طریق سازمان سنجش را اقدامی برای ایجاد شفافیت حداکثری و رقابت عادلانه نام کرد و گفت: انتصاب مدیران از سنوات قبل از طریق تشخیص مدیران مافوق و معرفی 3 گزینه برای هر پست انجام می شد، که با نوعی عدم شفافیت و اعمال سلیقه همراه بود. برای افزایش عدالت در انتصابات و انتخاب برترین و توانمندترین همکاران برای تصدی مسئولتی های مدیریتی، طرح مدیران آینده اجرا شد.

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی ادامه داد: برنامه های دو سال گذشته در این سازمان هم براساس بررسی دقیق و مشورت با صاحب نظران و شرکای اجتماعی بوده و در این جلسات گزارشی از کارهای اجرا شده ارائه داده تا مقدار پیشرفت و پیروزیت سازمان تأمین اجتماعی در اجرای برنامه ها با شفافیت معرفی و بررسی شود.

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی طرح مدیران آینده را هم از اقدامات ارزنده و پیروز این سازمان ارزیابی کرد و گفت: مدیرانی که بر اساس این فرآیند انتخاب شده اند، از برترین و کارآمدترین مدیران سازمان تأمین اجتماعی بوده و عملکرد بسیار پیروزی داشته اند.

عادل دهدشتی، معاون فرهنگی، اجتماعی و امور استان های سازمان تأمین اجتماعی هم در ادامه گفت: فراخوان برنامه مدیران آینده از تابستان 98 انجام و تاکید شد، که یکی از معیارهای اصلی انتصابات آزمون مدیران آینده است.

وی اضافه کرد: اولین آزمون مدیران آینده در دی ماه 98 با شرکت 7000 نفر از کارکنان سازمان تأمین اجتماعی برگزار گشت و پس از بازنشستگی تعدادی از مدیران دارای بیش از 30 سال سابقه در اسفند سال 98 مدیران جدیدی منصوب شده که عموما از بین برترین های آزمون اول مدیران آینده به تعداد می فرایند.

دهدشتی ادامه داد: پس از برگزاری آزمون اول مدیران آینده تعدادی از همکاران درخواست برگزاری آزمون مجدد را مطرح و پیگیری کردند که در شهریور 99 آزمون دوم برگزار و در این مرحله استقبال بیشتر همکاران را شاهد بوده و بیش از 11 هزار نفر از همکاران در آزمون شرکت کردند.

معاون فرهنگی، اجتماعی و امور استان های سازمان تأمین اجتماعی گفت: از بین نفرات برتر شرکت کننده در آزمون مدیران آینده تا کنون 320 مدیر در رده های مختلف مدیریتی سازمان تأمین اجتماعی منصوب شده اند که 277 نفر از آنان در بخش بیمه ای و 43 نفر در بخش درمانی مشغول فعالیت هستند.

دهدشتی اضافه کرد: در بین مدیران منصوب شده 13 مدیر کل استانی، 7 مدیر درمان استانی 42 معاون مدیرکل، 18 معاون مدیر درمان128 رئیس شعبه و 8 رئیس بیمارستان حضور داشته و مابقی انتصابات هم مربوط به سمت های معاون شعبه، مدیر بیمارستان، رئیس خدمات پرستاری و رئیس درمانگاه بوده است.

وی ادامه داد: علاوه بر انتصاب 320 مدیری که از بین نفرات برتر شرکت کننده در آزمون بوده اند، در سایر انتصابات هم نتایج آزمون مدیران آینده مورد توجه قرار گرفته و در مجموع نتایج این آزمون بر 390 انتصاب موثر بوده است. از جمله در برخی شعب و درمانگاه های کوچک و منطقه ها محروم که نفرات برتر آزمون تمایل به تصدی مسئولیت نداشته اند، سایر شرکت کنندگان براساس اولویت و نمرات کسب شده منصوب شده اند.

هادی زبده شیرکوهی، معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی سازمان تأمین اجتماعی هم در ادامه این جلسه نام کرد: شایسته گزینی همکاران از مسائل مهمی است که مدیرعامل سازمان بر آن تاکید داشته و این طرح به نام طرحی کم نظیر در کشور به نحو مطلوب و بدون اشکال به اجرا درآمد و قطعا تأثیر پایدار و مثبت این برنامه در آینده سازمان تأمین اجتماعی قابل مشاهده خواهد بود.

وی با بیان اینکه اجرای پیروز سیاست ها و راهبردهای مدیریتی سازمان تأمین اجتماعی نیازمند بهره گیری از نیروی انسانی کارآزموده و ماهر است، گفت: طرح مدیران آینده مبتنی بر تعریفی که در سازمان تامین اجتماعی اجرا شد، کم نظیر است و در این طرح برای اطمینان بخشی به همکاران و پیشگیری از تشکیک احتاقتصادی از سازمان های مستقل و صاحب تجربه هم استفاده شده است.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی سازمان تأمین اجتماعی همچنین با اشاره به پایبندی مصطفی سالاری به طرح مدیران آینده گفت: در آغاز این طرح فشارها و مقاومت هایی وجود داشت، اما این فرایند امروز به نام یک اصل در انتصاب مدیران پذیرفته شده و امید است، در آینده این فرایند تداوم یابد و مدیران توانمندی در سازمان تامین اجتماعی حضور یابند.

تامین اجتماعی یک نهاد گفتمان محور است

روزبه کردونی، رئیس موسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی هم در این جلسه گفت: تامین اجتماعی یک نهاد گفتمان محور است و بدون گفتمان اجتماعی کارکرد اجرایی پیروزی نخواهیم داشت.

وی ادامه داد: بر همین اساس در آغاز مدیریت دکتر سالاری 14 نشست دیدبان رفاه و تامین اجتماعی برگزار گشت و برنامه های مدیریتی از ابتدا با مشارکت و همفکری اندیشمندان حوزه رفاه اجتماعی و شرکای اجتماعی این سازمان طراحی شد.

کردونی گفت: امروز هم نتایج بدست آمده از این برنامه ها را در سلسله نشست های رویای تأمین اجتماعی فراگیر مرور کرده و آن چه که بیان می شود برای اصلاح و ارتقا برنامه ها و فعالیت های آینده به کار می رود.

حمید رضا سیفی، دبیر کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایی ایران هم در این جلسه گفت: نگاهی که در سازمان تامین اجتماعی برای شایسته سالاری و شایسته گزینی وجود دارد و همچنین گفتمان اجتماعی حاکم بر سازمان تامین اجتماعی ارزشمند و قابل تقدیر است.

وی اضافه کرد: تصمیمات مدیریتی سازمان تأمین اجتماعی باید پایدار باشد و در در حوزه منابع انسانی باید با برنامه استراتژیک بتوان به چشم انداز و رویای تأمین اجتماعی فراگیر دست یافت.

اکبر شوکت، رئیس انجمن صنفی کارگران ساختمانی و عضو هیأت امنا سازمان تأمین اجتماعی هم در این جلسه گفت: معیار عدالت و رفاه اجتماعی در هر جامعه ای خدمات تامین اجتماعی است.

وی اضافه کرد: در کشور ما خدمات ارزشمندی ارائه می شود اما به دلیل شرایط نامناسب اقتصادی و تورم، اهمیت و ارزش آن در زندگی جامعه تحت پوشش نمود کافی ندارد.

وی رایگان شدن خدمات درمان بستری بیمه شدگان تأمین اجتماعی در بیمارستان های دولتی شهرهای فاقد بیمارستان تأمین اجتماعی را اقدامی مهم ارزیابی کرد و گفت: این طرح تصمیمی بسیار درست و اقدام ارزشمندی است که از توسعه فاقد توجیه مراکز درمانی تأمین اجتماعی جلوگیری می کند.

شوکت ادامه داد: این نوع از مدیریت و تصمیم گیری برای جامعه بسیار ارزشمند بوده و کارایی مدیران و تفکر صحیح مدیریتی هم در این گونه تصمیم گیری ها مشخص می شود. طرح 3070 و الکترونیک شدن خدمات هم از دیگر اقدامات ارزشمند مدیریتی سازمان تامین اجتماعی است که ما نتیجه آن را در سطح جامعه می بینیم.

نصرالله دریابیگی، عضو کانون عالی بازنشستگان تأمین اجتماعی هم در این جلسه ضمن قدردانی از مدیریت دلسوزانه دکتر سالاری گفت: مدیرعامل سازمان در رده های پایین و همچنین رده های مدیریتی برقراری عدالت و شایستگی را مبنای کار قرار داد.

وی اضافه کرد: متناسب سازی حقوق بازنشستگان یکی از اقداماتی است که به دست توانای دکتر سالاری و دکتر شریعتمداری انجام و آرامش را در جامعه ایجاد کرد. مدیران دلسوز و شایسته باید این گونه طرح ها را اجرا کنند و سازمان تامین اجتماعی باید به صورت سه جانبه و به دست افراد دارای اهلیت و توانمندی اداره شود.

منبع: خبرگزاری پانا
انتشار: 31 مرداد 1400 بروزرسانی: 31 مرداد 1400 گردآورنده: ta8.ir شناسه مطلب: 1754

به "برگزاری آزمون استخدامی اقدامی برای ایجاد رقابت عادلانه است" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "برگزاری آزمون استخدامی اقدامی برای ایجاد رقابت عادلانه است"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید