شطرنج

عنوان سوم نماینده شطرنج ایران در مسابقات سریع نوجوانان دنیا

به گزارش خبرنگاران، پرونده رقابت های قهرمانی شطرنج سریع نوجوانان دنیا در مینسک بلاروس بسته شد و باراد یگانگی با ریتینگ 1545 ضمن کسب 7.5 امتیاز، عنوان سوم رده سنی زیر 8 سال را بدست آورد. در همین رده سنی آرمین صمیمی با 7 امتیاز در رده دهم ایستاد.

14 مهر 1398