دولت 2 برابر سال96 خود را مقروض نموده است، رشد 28 درصدی منابع بودجه

حمیدرضا حاجی بابایی در مصاحبه با خبرنگاران در تشریح گزارش عملکرد منابع و مصارف عمومی بودجه کشور در 7 ماهه اول سال 1397 که از سوی سازمان برنامه و بودجه به مجلس ارائه شد را تشریح کرد.

دولت 2 برابر سال96 خود را مقروض نموده است، رشد 28 درصدی منابع بودجه

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ادامه داد: منابع عمومی بودجه در هفت ماهه اول سال 1397 بالغ بر 1.806.689 میلیارد ریال است که این رقم معادل 80 درصد مصوب قانون بودجه سال 1397 در این دوره و 130 درصد عملکرد بودجه سال 1396 در دوره مشابه است. بنابراین هر چند عملکرد منابع عمومی بودجه در هفت ماهه اول سال 1397، 20 درصد کمتر از پیش بینی قانون بودجه بوده ولی نسبت به دوره مشابه سال قبل 30 درصد رشد داشته است.

60 درصد درآمد های مالیاتی 7 ماهه اول سال 97 محقق شد/میزان تحقق درامدهای مالیاتی بالاتر از سال 96

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در خصوص این منابع تأمین بودجه سال 97 گفت: درآمدها شامل مالیات، حقوق گمرکی و سایر درآمدها بوده که در هفت ماهه اول سال 1397 بالغ بر 755.509 میلیارد ریال تحقق یافته که این رقم معادل 60 درصد مصوب قانون بودجه سال 1397 در این دوره و 103 درصد عملکرد بودجه سال 1396 در دوره مشابه است.

تحقق 116 درصد درآمد های نفتی 7 ماهه اول سال 97

وی در خصوص تحقق درآمدهای نفتی گفت: واگذاری دارایی های سرمایه ای شامل فروش نفت و سایر دارایی های سرمایه ای در هفت ماهه اول سال 1397 بالغ بر 729.541 میلیارد ریال تحقق یافته است که این رقم معادل 116 درصد مصوب قانون بودجه سال 1397 در این دوره می باشد.

دولت 2 برابر سال 96 خود را قرض دار کرد

حاجی بابایی در خصوص واگذاری دارایی های مالی در 7 ماهه سال 97 گفت: واگذاری دارایی های مالی شامل انواع اوراق مالی اسلامی و سایر دارایی های مالی است که در هفت ماهه اول سال 1397 بالغ بر 321.640 میلیارد ریال تحقق یافته که این رقم 88 درصد مصوب قانون بودجه سال 1397 در این دوره و 179 درصد عملکرد بودجه سال 1396 در دوره مشابه است، دولت حدوداً 2 برابر سال 96 اقدام به انتشار اوراق نموده که این امر موجب بدهکارتر شدن دولت است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه گفت: در 7 ماهه اول سال 1397 علاوه بر مبلغ 1.806.689 میلیارد ریال منابع عمومی بودجه که تحقق یافته، مبلغ 176.675 میلیارد ریال نیز به توضیح ذیل در اختیار خزانه برای پرداخت قرار گرفته است.

1ـ مبلغ 108.075 میلیارد ریال از محل تنخواه گردان خزانه

2ـ مبلغ 68.500 میلیارد ریال از محل اسناد خزانه اسلامی بند ز تبصره 5 با سررسید کمتر از یکسال

128 درصد منابع بودجه 7 ماه سال 97 محقق شده است/رشد 28 درصدی منابع بودجه نسبت به مشابه سال 96

وی توضیح داد: بنابراین کل منابع در اختیار خزانه که در 7 ماهه نخست سال 1397 به مصرف رسیده بالغ بر 1.983.264 میلیارد ریال است که نسبت به کل منابع مصوب در این دوره به میزان 88 درصد و نسبت به کل عملکرد منابع در دوره مشابه سال 1396، به میزان 128 درصد بوده است. بنابراین کل منابع بودجه سال 1397 در 7 ماهه اول به میزان 12 درصد کمتر از مصوب بوده و 28 درصد نسبت به دوره مشابه در سال قبل رشد داشته است.

حمیدرضا حاجی بابایی در خصوص عملکرد مصارف بودجه 97 در 7 ماهه اول گفت: عملکرد مصارف عمومی بودجه در هفت ماهه نخست سال 1397 بالغ بر 1.983.264 میلیارد ریال است که این رقم 88 درصد مصوب قانون بودجه سال 1397 در این دوره و 128 درصد عملکرد مصارف سال 1396 در دوره مشابه است. بنابراین هر چند مصارف در نیمه اول سال 1397 به میزان 12 درصد کمتر از مصوب 7 ماهه قانون بودجه است ولی نسبت به سال گذشته در دوره مشابه 28 درصد بیشتر است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه ادامه داد: پرداختی اعتبارات هزینه ای در هفت ماهه اول سال 1397 بالغ بر 1.553.599 میلیارد ریال است که این رقم 91 درصد مصوب قانون بودجه سال 1397 در این دوره و 121 درصد عملکرد آن در دوره مشابه سال 1396 است.

رشد 2 برابری بودجه طرح های عمرانی در 7 ماهه سال 97

حاجی بابایی گفت: پرداختی اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای شامل اعتبارات مربوط به طرح های عمرانی در هفت ماهه اول سال 1397 بالغ بر 304.523 میلیارد ریال است که این رقم 84 درصد مصوب قانون بودجه سال 1397 در این دوره و 220 درصد عملکرد آن در دوره مشابه سال 1396 است.

وی گفت: پرداختی اعتبارات تملک دارایی های مالی شامل بازپرداخت اصل اوراق مالی اسلامی، تعهدات بین المللی و سایر اقلام در هفت ماهه اول سال 1397 بالغ بر 106.780 میلیارد ریال است که این رقم 60 درصد مصوب این دوره و 85 درصد عملکرد مشابه سال 1396 می باشد.

دولت 8 برابر سال 96 بابت جبران حوادث غیرمترقبه اعتبارات اختصاص داد

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ادامه داد: در هفت ماهه اول سال 1397 علاوه بر پرداخت اعتبارات مرتبط با مصارف عمومی، مبلغ 18.362 میلیارد ریال برای جبران خسارات ناشی از حوادث غیرمترقبه نیز پرداخت شده که این مبلغ در دوره مشابه سال 1396 معادل 2.255 میلیارد ریال بوده است. بنابراین مبلغ پرداختی بابت جبران حوادث غیرمترقبه در 7 ماهه نخست امسال حدود 8 برابر رقم پرداختی در دوره مشابه سال 1396 است.

منبع: خبرگزاری مهر

به "دولت 2 برابر سال96 خود را مقروض نموده است، رشد 28 درصدی منابع بودجه" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "دولت 2 برابر سال96 خود را مقروض نموده است، رشد 28 درصدی منابع بودجه"

نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید