درآمد بام لند برای پایتخت؛ ربع قرن ماهی 22 میلیون

به گزارش تا بینهایت، خبرنگاران : مجموعه بام لند برای پایتخت ماهی سال جاری ماهی 22 میلیون تومان درآمد دارد . این رقم در سال بیست و پنجم به ماهی 49 میلیون تومان می رسد . قرار دادی که در قوه قضاییه مورد آنالیز قرار گرفته و به زودی مورد بازنگری قرار می گیرد .

درآمد بام لند برای پایتخت؛ ربع قرن ماهی 22 میلیون

به گزارش خبرنگار خبرنگاران ،داستان ساخت بام لند به پنجم آبان سال 92 می رسد . آن موقع قرار دادی براس ساخت و تجهیز مجتمع توریستی ،پذیرایی ،تجاری،آموزشی و فرهنگی شرق دریاچه شهدای خلیج فارس (چیتگر) برای مدت 25 سال بسته می گردد .بر اساس این قرار داد ، در سال نخست طرف دوم این قرداد تنها 273 میلیون تومان به عنوان اجاره به شهرداری می پردازد که در سرانجام سال بیست وپنجم این رقم به 593 میلیون تومان می رسد .یعنی پس از 25 سال تنها 4 میلیارد به شهرداری تهران می رسد . جالب آنکه مساحت تقریبی قطعه زمین مورد نظر برای بهره برداری طرف دوم قرارداد 44276 متر مربع است.

اواخر پاییز سال گذشته نیز افشین حبیب زاده ،معاون نظارت شورای شهر هم در نامه ای محرمانه به شهردار تهران به آنالیز حقوقی قرار داد بام لند پرداخته بود که معین نشد به این نامه محرمانه پاسخی داد یا خیر ؟

پس از یک سال ،امروز بهاره آروین طی تذکری به شهردار تهران در خصوص عدم احقاق حقوق شهر و شهرداری در مجتمع تجاری بام لند گفت: این پروژه در سال 92 در قالب یک قرارداد BOLT و با دوره بهره برداری 25 ساله به شرکتی خصوصی واگذار شده است.

عضو شورای شهر تهران ادامه داد: در پروژه بام لند که در حاشیه دریاچه شهدای خلیج فارس واقع شده است، حدود 6 هکتار زمین با منظر مشرف به دریاچه در اختیار سرمایه گذار قرار گرفته و درواقع زمین به همراه پروانه ساخت آن، آورده شهرداری محسوب می گردد.

وی با اشاره به اجاره بهره برداری از پروژه در سال نخست احداث آن (سال 96) گفت: اجاره ای که در سال نخست به ازای بهره برداری از 37 هزار متر مربع بنای احداثی از سرمایه گذار دریافت شده ماهانه کمتر از 20 میلیون تومان بوده است؛ حال آن که بخش عمده بهره برداری به صورت تجاری بوده و درضمن 17 هزار متر مربع از بنای احداثی مازاد بر قرارداد احداث شده است.

آروین توضیح داد: این مبلغ ناچیز اجاره قرار است طی دوره ای 25 ساله، سالانه به طور ثابت تنها 15 درصد افزایش یابد! با این تفاصیل اکنون که سومین سال بهره برداری پروژه است، اجاره ماهانه بابت بهره برداری از چندین هزار متر مربع فضای تجاری تنها حدود 22 میلیون تومان است.

عضو شورای شهر تهران خاطرنشان ساخت: با این حساب، درواقع درآمدی که شهرداری تهران طی 25 سال بهره برداری از پروژه بام لند کسب می نماید، در مجموع 44 میلیارد تومان خواهد بود که آشکار است این رقم در مقایسه با درآمد حاصل از این مجموعه تا چه حد ناچیز است.

به گفته او، از سوی دیگر در برآوردهای کارشناسی اولیه، مزایده برگزارشده، قرارداد منعقدشده و نهایتا اجرای پروژه، در خصوص کاربری و مساحت عرصه و اعیان پروژه بام لند ابهامات و مغایرت های فاحش و غیرقابل اغماض وجود دارد.

آروین توضیح داد: این پروژه در ابتدا با کاربری فرهنگی تعریف شده است؛ ولی اکنون تبدیل به یک مجتمع تجاری شده است.

وی اضافه نمود: زیربنای پروژه در تعریف اولیه، 14550 مترمربع و در قرارداد 17880 مترمربع بوده است و اکنون با 100 درصد افزایش ساخت، برای آن قریب 37000 مترمربع زیربنا احداث شده است. همه این تغییرات در کاربری و افزایش بنا در حالی اجرا شده است که اثر مالی هیچ یک از آن ها نه در زمان برگزاری مزایده و نه پس از اتمام ساخت پروژه، در قرارداد اعمال نشده است.

عضو شورای شهر تهران با بیان اینکه شهرداری هزاران میلیارد ریال برای ساخت دریاچه شهدای خلیج فارس و نگهداری آن هزینه نموده و زمین های بایر حاشیه بوستان جنگلی چیتگر را از نظر تجاری ارزشمند ساخته است، گفت: شهرداری در سال های آینده و طی دوره 25 ساله بهره برداری از مجتمع تجاری بام لند نیز هزاران میلیارد ریال پول شهروندان تهران را برای نگهداری دریاچه هزینه خواهد نمود و این درحالی است که از چند ده هزار متر مربع زمین و بنای تجاری احداث شده تقریبا عایدی نصیبش نخواهد شد.

وی تاکید نمود: در این اوضاع مالی که شهرداری تهران در خدمات رسانی به شهروندان مسائل فراوان دارد، جای پرسش جدی است که علی رغم اظهارنظر صریح دستگاه های نظارتی برای اقدام قانونی در قبال این مجتمع، چرا شهرداری اقدام مؤثری برای فسخ قرارداد انجام نداده یا با تغییر میزان اجاره، مدت زمان بهره برداری و نرخ افزایش سنواتی اجاره، درجهت به روزآوری قرارداد براساس منطق مالی اقدامی به عمل نیاورده است.

آروین خطاب به شهردار تهران گفت: جناب آقای شهردار! چرا هزینه های نگه داری دریاچه شهدای خلیج فارس از جیب شهر و شهروندان تهرانی پرداخت می گردد و حدود شش هکتار از بهترین زمین های تجاری شهر در اختیار شرکتی قرار گرفته است بدون اینکه منافع مالی برای شهرداری تهران ایجاد نموده باشد؟ دلیل تسامح حمایت گونه از استمرار این امتیاز ویژه و اطاله زمان رسیدگی به آن چیست؟

وی در سرانجام خواهان احقاق هرچه سریع تر حقوق شهرداری از شهردار تهران شد و اظهار کرد: از شهردار تهران می خواهم که تکلیف فسخ یا به روز آوری مبانی قرارداد هرچه سریع تر با حفظ منافع گذشته و آینده شهرداری به نتیجه برسد و اجاره بهای هزاران مترمربع زیربنا که مازاد بر قرارداد احداث شده و بیش از سه سال با کاربری تجاری و به رایگان توسط سرمایه گذار استفاده شده است، در اسرع وقت محاسبه و دریافت گردد. این مبلغ اکنون می تواند حتی از مبلغ سرمایه گذاری اولیه نیز بیشتر باشد.

محسن هاشمی در پاسخ به تذکر آروین گفت :من این موضوع را پیگیری کردم و شهردار خاطرنشان کرد چون نهادهای قضایی به موضوع ورود نموده اند با منتظر حکم قضایی هستیم که آروین خطاب به هاشمی گفت: نکته جالب این است که نهادهای قضایی به این پرونده ورود کردند اما شهرداری هنوز آن را پیگیری ننموده است

پیش از این نیز علی اعطا به تخلفات ساختمانی بام لند ورود نموده و گفته بود : یکی از رویه های غیرقانونی شهرداری در دهه های گذشته این بوده است که برای احداث ساختمان هایی که تمام یا بخشی از آنها متعلق به شهرداری است، پروانه ساختمانی دریافت نمی نموده اند و احتمالاً می گفته اند خودمان که از خودمان پروانه نمی گیریم.

پروژه مجتمع تجای بام لند یکی از این ساختمان هاست که در آن تخلفات جدی اجرا شده است اما اکنون به کمیسیون ماده 100 جهت آنالیز تخلفات ارسالی شده است.

در سال 92 یک ساخت، بهره برداری، اجاره و انتقال (BOLT) میان یکی از شرکت های تابعه شهرداری تهران به نام شرکت عمرانی کارکنان با یک شرکت خصوصی منعقد می گردد، بر اساس این قرارداد این شرکت مجاز به احداث 17880 متر مربع بنا تا به مدت 25 سال از این بنا بهره برداری کند، اما در عمل، بنایی به مساحتی در حدود 31500 مترمربع توسط این شرکت احداث می گردد.

در این پروژه چند تخلف شهرسازی رخ داده است که به نظر می رسد بعضی از آنها به مدیران وقت شهرداری و بعضی به طرف دیگر ارتباط دارد.

یک اینکه این بنا صرفاً با استناد به قراردادی میان این شرکت تابعه شهرداری و آن شرکت خصوصی و بدون پروانه احداث شده است، در صورتی که صدور پروانه ساختمانی، قانوناً لازمه هرگونه ساخت و ساز است. دو اینکه طبق همان قرارداد هم آن شرکت خصوصی مجاز به احداث 17800 مترمربع بنا برای بهره برداری در یک دوره 25 ساله بوده، اما در عمل بنایی در حدود متراژ 31500 مترمربع احداث نموده است تا در یک دوره 25 از آن بهره برداری کند. سه اینکه در فرم خلافی که شهرداری تنظیم نموده و به کمیسیون ماده 100 ارسال نموده است، به تغییر کاربری نیز به عنوان یک تخلف در پروژه بام لند اشاره داشته است.

منبع: اقتصادنیوز
انتشار: 18 بهمن 1399 بروزرسانی: 18 بهمن 1399 گردآورنده: ta8.ir شناسه مطلب: 1410

به "درآمد بام لند برای پایتخت؛ ربع قرن ماهی 22 میلیون" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "درآمد بام لند برای پایتخت؛ ربع قرن ماهی 22 میلیون"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید