محمد سلامتی: مشکل اصلاح طلبان شیوه رفتار شورای نگهبان است

به گزارش تا بینهایت، محمد سلامتی دبیر کل سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، گفت: در خرداد ماه سال جاری گرچه انتخابات ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی، شورا های شهر و روستا و مجلس خبرگان رهبری برگزار خواهد شد، ولی آنچه که بیشتر توجه ها را به خود جلب کرده و حساسیت برانگیز شده است، انتخابات ریاست جمهوری است. این حساسیت صرفا در داخل کشور نیست که ظاهر شده بلکه نگاه خارجی ها هم بنا بر تحلیل های خود نیز به این انتخابات دوخته شده است. در داخل، این حساسیت بیشتر از سوی احزاب سیاسی و جناح ها بروز کرده است.

محمد سلامتی: مشکل اصلاح طلبان شیوه رفتار شورای نگهبان است

به گزارش سایت نواندیش، وی افزود: جناح اصولگرا بدون توجه به آثار مخرب یکپارچگی قدرت در دست اصولگرایان در دولت های نهم و دهم، باز هم در جهت یک کاسه کردن قدرت، و در اختیار دریافت همه امکانات، تلاش بی وقفه خود را ادامه می دهد. از سوی دیگراصلاح طلبان که به دلیل حمایت از آقای روحانی، و وجود فضای غالب پذیرش بیلان کار ضعیف وی (البته غیرمنصفانه و جهت دار)، موقعیت خود را برخلاف انتخابات های سال های 92.94 و 96 درخطر می بینند، برای اعاده حیثیت و برگشت اعتبار خود تلاش می کنند.

این چهره سیاسی اصلاح طلب ادامه داد: ظاهرا اصولگرایان در درون جریان خود، کمافی السابق دچار مشکل تعدد کاندیدا شده اند. این مشکل برای آن ها به راحتی قابل حل نیست. چون هرکدام از آن ها خود را امتی می داند. علاوه بر این آن ها، هنوز راه ایجاد تشکیلاتی برای وحدت را پیدا نکرده اند، اما خوشبختانه در جبهه اصلاح طلبان ساز و کار وحدت و شیوه انتخاب کاندیدای جناح طراحی و مشخص شده است. اما مهمتر از همه این ها ضرورت حضور گسترده مردم در انتخابات است که هنوز نشانه های آن ظاهر نشده است. حضورگسترده مردم در انتخابات تضمین کننده رأی آوری اصلاح طلبان است.

سلامتی در پاسخ به این سوال که برخی اصولگرایان معتقدند بازگشت بایدن به برجام و همچنین گشایش های اقتصادی، احساس خطری برای اصولگرایان و در سوی دیگر به نفع اصلاح طلبان است و در عین حال اصلاح طلبان مانند چند دوره گذشته زودتر به اجماع و وحدت می رسند، نظر شما چیست؟ تشریح کرد: سازوکاری که اصلاح طلبان برای اجماع و وحدت فراهم کرده اند، آن ها را سریع تر به وحدت نظر، می رساند؛ لذا نظر این اصولگرایان مقرون به صحت است. در خصوص بازگشت آمریکا به برجام و به تبع آن گشایش های اقتصادی، از آنجاکه برخلاف اصولگرایان، اصلاح طلبان همان خواست اکثریت جامعه را تایید و پیگیری می کنند، بنابراین تحقق این امرتاکید مجددی بر درستیِ دیدگاه اصلاح طلبان و اعتبار بیشتر آنان خواهد شد.

دبیرکل سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی در پاسخ به این سوال که آیا تعدد کاندیدا های ریاست جمهوری در جریان اصلاح طلب به ضرر اصلاح طلبان است؟ شرح داد: در جبهه اصولگرایی، چون هنوز به ساز و کار وحدت تصمیم گیری دست پیدا نکرده اند، تعدد کاندیدا ها ناشی از مراکز تعدد تصمیم گیری است و به تبع آن، هر کاندیدا از جایی حمایت می شود. اما با سازوکاری که اخیرا برای مشخص کاندیدای نهایی ریاست جمهوری در جبهه اصلاح طلبان ایران مشخص شده است، تعدد کاندیدا ها هیچ مسئله ای در این جبهه ایجاد نخواهد کرد. به عبارت دیگر تقریبا همه گروه ها و شخصیت های جبهه اصلاح طلب، مشخص کاندیدای نهایی را توسط جبهه اصلاح طلبان ایران پذیرفته اند و اگر احیانا کسی خارج از این چارچوب عمل کند مورد حمایت واقع نمی شود.

سلامتی در پاسخ به این سوال که از نگاه شما مردم از چه نوع کاندیدا هایی در انتخابات پیش رو استقبال خواهند کرد؟ تاکید کرد: آن چه که اکنون به عنوان مهم ترین مشکل مردم مطرح است، مشکل اقتصادی است. به نظر من مردم رئیس جمهوری می خواهند که این مهم را با برنامه ریزی و مدیریت حل نماید. بدیهی است این کار از عهده کسی بر می آید، که مسائل اقتصادی را بهتر درک می کند و الزامات مناسبات اقتصادی و اجتماعی مطلوب را در داخل درک و در عرصه جهانی، قادر به تعاملات سازنده باشد. این کار از عهده کسانی که دُگم فکر می کنند و تصورشان این است که این مسائل به شکل دستوری ویا امدادی حل می شود، برنمی آید.

این چهره سیاسی در پاسخ به این سوال که کدام یک از کاندیدا های مطرح در جریان اصولگرایی و اصلاح طلبی را دارای برنامه قابل توجه می بینید؟ مطرح نمود: تا جایی که اطلاع دارم هنوز هیچ کدام ازآن ها، رئوس برنامه های خود را اعلان نکرده اند. فعلا بیشتر شعار های خود را منعکس کرده اند، بدون اشاره به پشتوانه برنامه علمی. البته هنوز نباید انتظار ارائه برنامه ازسوی کاندیدا ها داشت.

این چهره سیاسی اصلاح طلب در پاسخ به این سوال که پیش بینی شما از میزان آراء و استقبال مردم نسبت به اصلاح طلبان در این دوره از انتخابات چگونه است؟ اشاره کرد: سبد رأی اصلاح طلبان به میزان شرکت واجدان حق رای مربوط می شود. هرچه تعداد رأی دهندگان بیشتر باشد به همان نسبت میزان رای اصلاح طلبان افزایش پیدامی کند. در شرایط فعلی متاسفانه انگیزه ها برای شرکت درانتخابات کم است. اما شاید با دخالت پارامتر هایی که در آینده مطرح می شود و یا با تعدیل احتاقتصادی که در معیشت مردم حاصل می شود، شور و شوق رأی دادن افزایش یابد.

محمد سلامتی درباره میزان مشارکت مردم در انتخابات پیش رو با توجه با مدت زمان باقی مانده تا روز ثبت نام کاندیدا های ریاست جمهوری، گفت: به نظر من هنوز تغییر مهمی در تصمیم گیری مردم در خصوص شرکت گسترده در انتخابات صورت نگرفته است. اما باید توجه داشت که معمولا تصمیم گیری درمورد شرکت و یاعدم شرکت در انتخابات توسط آحاد مردم، معمولا حدود دو الی سه هفته مانده به انتخابات صورت می گیرد.

او در پاسخ به این سوال که شخص شما حاضرید به کدامیک از کاندیدا های اصلاح طلب رأی بدهید؟ ابراز کرد: از آن جا که کاندیدای اصلاح طلبان از طریق سازو کارمشخص شده در جبهه اصلاح طلبان ایران مشخص می شود، من هم به همان کاندیدایی رأی می دهم که این جبهه مشخص خواهد کرد.

این چهره سیاسی در پاسخ به این سوال که کاندیدا های رأی آور اصلاح طلب از نگاه شما چه کسانی هستند؟ گفت: به نظر من کاندیدایی از سوی اصلاح طلبان رای آوری دارد که: اولا مهمتر از همه برنامه های ضروری خود، در خصوص حل معضل اقتصادی که گریبانگیر اکثریت جامعه شده است، برنامه و راه چاره عملی داشته باشد. ثانیا در برنامه خود به دیگر مطالباتِ طبقه محروم و متوسط که مورد حمایت اصلاح طلبان اند، توجه ویژه به عمل آورده و نحوه تأمین آن ها را مشخص نماید.

سلامتی در پاسخ به این سوال که آیا اصلاح طلبان، کاندیدای جامع الاطرافی، چون رئیسی، دارند که بر سر او اجماع کنند؟ اظهار کرد: اصلاح طلبان کاندیدا های جامع الاطراف زیادی برای انتخابات دارند، که کم و یا زیاد در جامعه مطرح می باشند. مشکل اصلاح طلبان مشکل مشخص کاندیدای واجد حتی حداکثر شرایط نیست، بلکه مشکل شیوه رفتار شورای نگهبان است.

این چهره سیاسی در پاسخ به این سوال که اصولگرایان، نگرانی اصلاح طلبان برای ردصلاحیت های شورای نگهبان را بهانه آن ها برای امتیازگیری و یا نوعی ابزار سیاسی می دانند، نظر شما چیست؟ تاکید کرد: بالاخره برای توجیه کاری که فکر می کنند به نفع شان است، باید دلیلی بتراشند.

او درباره احتمال رایزنی اصلاح طلبان با شورای نگهبان یا رهبری، شرح داد: جبهه اصلاح طلبان ایران در این زمینه باید تصمیم بگیرد. ولی به نظر من رایزنی با شورای نگهبان بی نتیجه است.

دبیرکل سازمان مجاهدین انقلاب در پاسخ به این سوال که برنامه ها و فعالیت های نهاد اجماع ساز برای انتخابات و کاندیدا ها در حدود30 روز مانده به ثبت نام کاندیدا های ریاست جمهوری چگونه ارزیابی می کنید؟ اظهار کرد: به نظر من تا به امروز، این نهاد اجماع ساز یا جبهه اصلاح طلبان ایران (نامی که در نهایت به خود گرفت) به خوبی از تجربه های شورای عالی سیاستگذاری اصلاح طلبان و شورای هماهنگی جبهه اصلاح طلب و نیز گروه های عضو، به نحو مطلوبی بهره جسته و جهت قابل قبولی را در پیش گرفته است.

منبع: فرارو
انتشار: 21 اردیبهشت 1400 بروزرسانی: 21 اردیبهشت 1400 گردآورنده: ta8.ir شناسه مطلب: 1590

به "محمد سلامتی: مشکل اصلاح طلبان شیوه رفتار شورای نگهبان است" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "محمد سلامتی: مشکل اصلاح طلبان شیوه رفتار شورای نگهبان است"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید