واکنش وزارت بهداشت به یک مطالعه درباره اثربخشی سینوفارم

به گزارش تا بینهایت، رییس کمیته راهبری مطالعات واکسیناسیون وزارت بهداشت با اشاره ماجرای یک مطالعه ایرانی روی اثربخشی واکسن سینوفارم، گفت: اکنون نمی دانم واقعا داده ها، روش جمع آوری داده ها و منبع داده ها در این مطالعه از صحت کافی برخوردار بوده یا خیر، اما گرچه در این مطالعه اثربخشی 5 درصدی را درباره پیشگیری از ابتلا به عفونت بدون احتیاج به بستری و یا بیماری خفیف برای واکسن سینوفارم مطرح نموده، با این حال اثر آن برای پیشگیری از بستری را حدود 55 درصد و برای پیشگیری از مرگ حدود 65 درصد گزارش نموده است.

واکنش وزارت بهداشت به یک مطالعه درباره اثربخشی سینوفارم

به گزارش ایسنا، مسعود یونسیان درباره انتشار نتایج مطالعه ای بر روی واکسن سینوفارم که در شیراز صورت گرفته است، گفت: ابتدا باید در پاسخ به این سوال که آیا انتظار داریم به ایمنی جمعی برسیم یا خیر، بگوییم که اکنون تقریبا تمام صاحب نظران جهان رسیدن به ایمنی جمعی به آن معنا که ما تمام رفتارهای پیش از کرونا را بدون هیچ نگرانی مجددا از سر بگیریم، بسیار دور از دسترس می دانند، اما ما می توانیم به این شرایط خیلی نزدیک شویم و با چند ملاحظه و احتیاط، بیشتر اقدامات و بازگشایی هایمان را داشته باشیم.

ایمنی جمعی که ابتدا مورد انتظار و به معنای برطرف همه محدودیت ها بود، به سوش ووهان ارتباط داشت که از هر یک نفر مبتلا سه بیمار نو ایجاد می شد، اما وقتی که با سوش هندی یا دلتا این عدد به شش تا هشت نفر می رسد، باید حدود هفت هشتم جمعیت، یعنی حدود 85 تا 90 درصد، مصون شده باشند.

کاهش اثربخشی همه واکسن های کرونا در سوش دلتا

وی اضافه نمود: از سوی دیگر باید توجه کرد که اثربخشی همه واکسن ها در سوش دلتا کاهش یافته است و بنابراین به نظر می رسد که حتی اگر موثرترین واکسن هایی که در جهان استفاده شدند هم به 80 درصد جمعیت جامعه ای تزریق شوند، و آن واکسن هم 80 درصد کارایی در پیشگیری از عفونت داشته باشند، طبق محاسبات حدود 64 درصد ایمنی در برابر بیماری ایجاد می گردد، در حالی که ما به 85 تا 90 درصد ایمنی احتیاج داریم تا به ایمنی جمعی برسیم؛ بنابراین باید بدانیم که رسیدن به ایمنی جمعی به معنای برطرف همه محدودیت ها، فعلا دور از دسترس و انتظار است، ولی خوشبختانه می توانیم با افزایش پوشش واکسیناسیون به این هدف، بسیار نزدیک شویم.

یونسیان ادامه داد: نکته دیگری که باید به آن توجه داشته باشیم، این است که اکنون تمام واکسن ها در برابر پیشگیری از مرگ و ابتلا به فرم های شدیدی که احتیاج به بستری داشته باشد، اثربخشی بالا و قابل قبولی دارند که این اثربخشی برای پیشگیری از مرگ تا 90 درصد یا حتی بالاتر هم می رسد و برای پیشگیری از بستری به دلیل کرونا، این نسبت بیشترا بالای 70 درصد است. در عین حال، اثربخشی اغلب واکسن ها در برابر آلوده شدن به ویروس بدون بروز علائم کرونا یا ابتلا به فرم با علائم خفیف، پایین تر است.

مطاالعه ای که در شیراز روی سینوفارم صورت گرفته، همچنان در حال آنالیز تکمیلی است

وی با اشاره به مطالعه ای که در زمینه واکسن سینوفارم در شیراز صورت گرفته است، گفت: از همکاران عزیزی که این مطالعه را انجام دادند خواهش کردیم که اگر ممکن است نتایج را در کمیته هماهنگی مطالعات واکسیناسیون که در معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت تشکیل شده، ارائه نمایند تا همکاران ما هم بتوانند آن را تحلیل نمایند و اگر نکاتی به فکر شان می رسد برای تکمیل و بهتر کردن نتایج مطالعه اعلام نمایند.

گویا مجریان این مطالعه هنوز دارند بر روی داده ها آنالیزهای تکمیلی انجام می دهند؛ بنابراین منتظریم این مطالعه را با جزئیات بیشتر دریافت کنیم تا بتوانیم بهتر در خصوص یافته های آن قضاوت کنیم. اکنون نمی دانم واقعا داده ها، روش جمع آوری داده ها و منبع داده ها از صحت کافی برخوردار بوده یا خیر و آیا روش جمع آوری داده ها به صورت فعال بوده یا اینکه از روش غیر فعال استفاده شده است.

با این حال، گرچه در این مطالعه اثربخشی 5 درصدی را درباره جلوگیری از ابتلا به عفونت بدون احتیاج به بستری و یا بیماری خفیف برای واکسن سینوفارم مطرح نموده، اما اثر آن برای پیشگیری از بستری را حدود 55 درصد و برای پیشگیری از مرگ حدود 65 درصد گزارش نموده است. ت

وجه داشته باشیم که صرف نظر از صحت و سقم نتایج این مطالعه، هدف اصلی ما از واکسیناسیون، پیشگیری از مرگ و هدف دوم هم پیشگیری از ابتلا به فرم شدید بیماری است و هدف سوم پیشگیری از آلوده شدن افراد است. منظور از جمله اخیر این است که فرد واکسینه نه تنها خودش مصون گردد، بلکه بیماری را به فرد دیگری هم منتقل نکند.

یونسیان گفت: مطالعه مذکور اعلام نموده که کارایی واکسن سینوفارم در هدف سوم واکسیناسیون پایین بوده است. به عبارت دیگر، حتی اگر این نتیجه درست باشد، معنای آن این است که افرادی که واکسن زده اند، خودشان به درجات بالایی از بیماری شدید محافظت می شوند، ولی ممکن است اگر ویروس وارد بدن شان گردد، دیگرانی که واکسن نزده اند را آلوده نمایند.

سوال من این است که اگر ما با جلوگیری از انتشار شایعات و اخبار غلط ضدواکسن، پوشش واکسیناسیون را به حد بالایی برسانیم، دلیلی ندارد که نگران باشیم که بعضی افرادی که واکسن تزریق ننموده اند، به وسیله افراد واکسینه شده، آلوده شوند! .

وی گفت: در عین حال محافظت از افراد واکسن زده در این مطالعه حتی بیش از حد مورد انتظار پایه ای و حد کف مورد انتظار سازمان بهداشت جهانی یعنی 50 درصد بوده است. سازمان جهانی بهداشت اعلام نموده است که اگر محافظت واکسن از افراد در برابر بیماری حداقل 50 درصد باشد، این واکسن را برای استفاده عمومی توصیه می کنیم.

البته زمانیکه سینوفارم از سازمان جهانی بهداشت مجوز دریافت نموده، اثربخشی اش بیشتر بوده است. زیرا روی سوش ووهان آنالیز شده و بعد ممکن است اثربخشی اش در مواجهه با دلتا کاهش پیدا نموده باشد؛ بنابراین حتی اگر بپذیریم مقدار محافظت واکسن سینوفارم از افراد در برابر مرگ و فرم های شدید، به 65 و 55 درصد هم کاهش یافته باشد، باز هم برای واکسیناسیون عمومی مناسب است.

یونسیان گفت: برداشت رسانه های معاند در این زمینه کاملا مغرضانه است و اگر رسانه های داخلی هم چنین برداشتی داشتند، غیر حرفه ای رفتار کردند. زیرا کم اهمیت ترین بخش نتایج این مطالعه را پررنگ نموده و در جامعه نگرانی ایجاد نموده اند.

اما و اگرها درباره تزریق دز بوستر و ترکیب واکسن ها

وی درباره تزریق دز سوم سینوفارم برای افراد بالای 60 سال هم گفت: طبق اعلام سازمان جهانی بهداشت توصیه شده که تمام افراد بالای 60 یا 65 سال، نه فقط کسانی که واکسن سینوفارم تزریق کردند، بلکه همه این افراد مانند افرادی که دارای نقص سیستم ایمنی هستند، دز سوم را دریافت نمایند. منتها بعد از اینکه واکسن کافی برای همه افراد فراهم شد و همه افراد جوامع توانستند دو دزشان را دریافت نمایند؛ بنابراین اولویت همچنان این است که تمام افراد واجد شرایط دو دزشان را دریافت نمایند و واکسن کافی برای آن ها باشد، در این صورت می توان دز سوم را برای سالمندان، بیماران دچار نقص سیستم ایمنی و کادر بهداشت و درمان تزریق کرد.

سازمان جهانی بهداشت مطالعاتی هم درباره ترکیب واکسن ها انجام می دهد که به تدریج یافته های بیشتری از آن منتشر می گردد. فعلا آنچه که برای سازمان جهانی بهداشت مسجل شده، این است که اگر افرادی که آسترازنکا گرفتند، فایزر بگیرند یا برعکس، کارایی بیشتری از دریافت همان واکسن قبلی دارد، اما درباره سایر ترکیب ها هنوز سازمان جهانی بهداشت توصیه ای نداشته و باید صبر کنیم تا نتایج مطالعات استخراج گردد.

یونسیان تاکید نمود: از ابتدا تا به امروز تاکید نموده ام که شعار سازمان جهانی بهداشت باید در واکسیناسیون مد نظر باشد که برترین واکسن، اولین واکسنی است که در اختیار شما قرار می گیرد. اینکه به امید تزریق واکسنی که ادعا می گردد اثربخشی 80 درصدی دارد، صبر کنیم و واکسنی که اثربخشی 70 درصدی دارد را تزریق نکنیم، درست نیست. زیرا هم خودمان را به خطر می اندازیم و هم جامعه را.

وی تاکید نمود: در عین حال مقایسه اثربخشی دو واکسنی که در دو جامعه مختلف، در دو مطالعه مختلف و در دو شرایط مختلف اپیدمی کار شده است، اصلا درست نیست. این مقایسه ها زمانی درست است که همه این واکسن ها در یک مطالعه، از سوی یک مجری و با یک روش، اثربخشی شان سنجیده گردد.

زمان تزریق دز بوستر

وی درباره زمان تزریق دز بوستر هم گفت: دراین زمینه قانون خاصی وجود ندارد و دز بوستر هم کاملا به این وابسته است که چقدر واکسن در اختیار داریم و آیا در شرایط خطر و در ایام انتقال بیماری قرار داریم یا در نقطه پایینی از منحنی بیماری هستیم و… توصیه ای که اعلام کند حتما تزریق دز بوستر باید بعد از شش ماه از دوز دوم باشد باشد، وجود ندارد. با این حال اعتقاد بر این است که انتظار می رود که بیشتر افرادی که واکسینه شدند، اثر واکسن شان حداقل تا شش ماه به جای مانده باشد و عدد شش ماه را باید به عنوان کف در نظر گرفت و می تواند بیشتر هم گردد.

مطالعه اثربخشی واکسن هایی که در ایران تزریق شده اند

وی درباره مطالعه اثربخشی واکسن هایی که در ایران تزریق شده است، گفت: مطالعه ای در کمیته ای ذیل معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت در موسسه رازی در حال اجرا است که تا به امروز از 400 نمونه 200 نمونه کار شده و امیدواریم نتایج اولیه در نیمه آبان ماه استخراج گردد و بتوانیم درباره قدرت ایمنی زایی واکسن هایی که در ایران تزریق شده، اظهارنظر کنیم.

منبع: فرارو
انتشار: 14 آبان 1400 بروزرسانی: 14 آبان 1400 گردآورنده: ta8.ir شناسه مطلب: 1839

به "واکنش وزارت بهداشت به یک مطالعه درباره اثربخشی سینوفارم" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "واکنش وزارت بهداشت به یک مطالعه درباره اثربخشی سینوفارم"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید