ساخت 109 پروژه شهری در پایتخت با بودجه ای معادل مگاپروژه صدر-نیایش

به گزارش تا بینهایت، خبرنگاران : لایحه دخل و خرج سال آینده پایتخت با حدود 25 درصد رشد در ارقام بودجه شهرداری، تحویل شورای شهر شد.

ساخت 109 پروژه شهری در پایتخت با بودجه ای معادل مگاپروژه صدر-نیایش

به گزارش تا بینهایت شهرداری تهران کل هزینه اداره شهر در سال 99 را 30 هزار و 201 میلیارد تومان برآورد نموده که البته حدود نیمی از این رقم- بیش از 14 هزار میلیارد تومان- قرار است در پروژه های سرمایه گذاری شهری صرف شود. جنس پروژه های سال آینده در تهران محله ای است که جایگزین مگاپروژه های هزینه بر می شود. بودجه 99 تهران با دو ریسک اعتباری روبرو است که برای آن راهکار آمده است.

لایحه بودجه سال 99 شهرداری تهران روز گذشته توسط شهردار تقدیم شورای شهر تهران شد. بودجه سال آینده شهرداری تهران با 9/ 24 درصد افزایش پیشنهاد شده و رقم آن از 24 هزار و 180 میلیارد تومان در سال جاری به 30 هزار و 201 میلیارد تومان رسیده است. 47 درصد از این بودجه قرار است صرف اجرای پروژه های عمرانی شهر شود؛ پروژه هایی که بر خلاف روال حاکم بر دوره های گذشته مدیریت شهری، از جنس مگاپروژه نیستند و در مقیاس محله ای تعریف شده اند. به گزارش دنیای اقتصاد، بررسی جزئیات لایحه بودجه 99 شهرداری تهران نشان می دهد سهم درآمدهای نقد شهرداری تهران از کل بودجه که سال گذشته 80 درصد بوده، سال جاری به 100 درصد افزایش یافته است، چراکه در جداول کتاب بودجه رقم بودجه غیرنقد صفر اعلام شده است. البته خطای نوشتاری در این بخش از بودجه محتمل است و به دلیل ابهام نوشتاری بودجه های نقد و غیر نقد در لایحه، سهم آن برای سال 99 قابل محاسبه نیست. در بودجه سال 98 با احتساب متممی که هفته گذشته به تصویب شورای شهر رسید و سقف بودجه حدود 6هزار میلیارد تومان افزایش یافت، سهم درآمدها و منابع غیرنقد از کل بودجه چهارهزار و 700 میلیارد تومان معادل 20 درصد از کل درآمدها بوده است.

درآمد حاصل از مالیات ارزش اضافه نموده یکی از منابع قابل توجه بودجه است که نزدیک پنج هزار میلیارد تومان از درآمدهای شهر در سال 99 را تامین خواهد کرد. این ردیف در سال گذشته 3 هزار و 500 میلیارد تومان بوده که سال جاری 38 درصد افزایش یافته است. علت رشد قابل توجه این بخش از درآمدهای شهرداری، تصویب دو لایحه درآمدهای پایدار شهرداری ها و مالیات ارزش اضافه نموده در مجلس شورای اسلامی است که بر درآمدهای پایدار شهرداری ها به میزان قابل توجهی خواهد اضافه نمود. در عین حال با توجه به اینکه لوایح مذکور هنوز به تایید شورای نگهبان نرسیده است، وصول قطعی آن محل تردید است.

جزء درآمدی اصلی دیگر بودجه شهرداری تهران، عوارض ساخت و ساز و فروش املاک است که رقم آن نزدیک 12 هزار میلیارد تومان پیش بینی شده و نسبت به بودجه سال جاری، 8 درصد رشد دارد. به این ترتیب در حالی که کل بودجه شهر نزدیک 25 درصد افزایش یافته، درآمد حاصل از فعالیت های حوزه شهرسازی رشد یک رقمی دارد. در عین حال وقتی جزئیات این بخش از بودجه مورد مداقه قرار می گیرد، مشخص می شود که میزان عوارض فروش تراکم در بودجه سال آینده حدود 30 درصد افزایش یافته است. از طرفی بخشی از درآمد این حوزه که از تغییر کاربری حاصل می شود، با تغییر نام ردیف در بودجه پیش بینی شده است؛ به این معنا که درآمد حاصل از تغییر کاربری کاهش یافته اما در عین حال ردیف دیگری با عنوان عوارض افزایش ارزش قانونی ناشی از طرح های توسعه شهری در بودجه گنجانده شده که رقم آن نسبت به سال 98 با افت 18 درصدی پیشنهاد شده است.

یکی دیگر از منابع کلان بودجه پیشنهادی سال 99 شهرداری تهران از محل کمیسیون ماده 100 حاصل شده است. در صورت تصویب بودجه به همین شکل، در سال آینده یک هزار و 473 میلیارد تومان از محل فروش تخلف ساختمانی درآمد عاید شهرداری خواهد شد. کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری ها تشکیلاتی است که به تخلفات ساختمانی مرتکب شده که توسط عوامل شهرداری شناسایی می شود رسیدگی می کند. این کمیسیون می تواند به تخریب بخشی از بنا که با تخلف احداث شده رای دهد یا اینکه نسبت به تخلف مذکور اغماض نموده و در ازای دریافت مبالغ جریمه مشخصی که در قانون پیش بینی شده، اجازه صدور گواهی انتها کار را صادر کند. درآمد شهرداری تهران از محل آرای کمیسیون ماده 100 در سال های اخیر بین 200 تا 300 میلیارد تومان بوده اما در سال 99 با 320 درصد رشد، به نزدیک 1500 میلیارد تومان رسیده است. نکته قابل توجه این است که کل درآمد حاصل از فروش تراکم ساختمانی جدید در شهرداری تهران در سال آینده 6890 میلیارد تومان پیشنهاد شده و معادل یک چهارم از این رقم نیز قرار است از محل جرایم ساختمانی پروژه های در حال اجرا یا در گذشته اجرا شده کسب درآمد شود.

در مجموع 47 درصد از بودجه سال آینده شهرداری تهران عمرانی است، به این معنا که 14 هزار و 330 میلیارد تومان صرف اجرای پروژه های عمرانی شهر خواهد شد. رقم بودجه عمرانی سال آینده با رشد 43 درصدی همراه است، در حالی که هزینه های نگهداشت شهر (خدمات شهری) در لایحه بودجه 99 نسبت به بودجه مصوب سال جاری 58 درصد رشد نموده است. عمده این بودجه صرف اجرای 109 پروژه اولویت دار مدیریت شهری خواهد شد که اغلب در مقیاس محله ای است و ویژگی مرسوم پروژه های شهری را ندارد، به این معنا که از جنس مگاپروژه نیست. این 109 پروژه ارزشی معادل 10 هزار و 300 میلیارد تومان دارد، رقمی نزدیک به هزینه ساخت پروژه صدر - نیایش به قیمت امروز. هزینه ساخت این ابرپروژه در سال 95 بیش از 4هزار میلیارد تومان اعلام شد و پرداخت هزینه های آن تا همان سال ادامه داشت. اما با احتساب ضرایب تعدیل امروز، اگر قرار بود چنین پروژه ای اکنون توسط مدیریت شهری اجرا شود، بودجه ای حدود 9هزار میلیارد تومان را به خود اختصاص می داد، رقمی که با آن قرار است 109 پروژه محله محور اولویت دار در سال آینده اجرا شود. به گزارش دنیای اقتصاد، در بحث دخل شهرداری تهران، یک رخداد کم سابقه در بودجه پیشنهادی سال 99 رخ داده که ناظر بر مثبت بودن تراز عملیاتی شهرداری تهران به مبلغ بیش از 4500 میلیارد تومان است.

ماجرا از این قرار است که شهرداری تهران حدود 15 هزار و 900 میلیارد تومان از درآمدهای بودجه را به شکل عملیاتی تعریف نموده است؛ به این معنا که این بخش از بودجه را از طریق انواع عوارض به طور مستقیم از جیب شهروندان کسب می کند، اما در مقابل هزینه های ضروری اداره شهر شامل حقوق و دستمزد و نگهداشت و رفت و روب شهر که در هر شرایطی پرداخت آنها باید صورت گیرد، قدری بیش از 11 هزار میلیارد تومان است. به این ترتیب بیش از 4500 میلیارد تومان اختلاف میان این دو وجود دارد و این یعنی حتی اگر بخشی از درآمدهای عملیاتی شهرداری محقق نشود، مسئله ای در پرداخت هزینه های ضروری شهر رخ نخواهد داد. این فاصله قابل توجه بین درآمدها و هزینه ها از این بابت به عنوان سوپاپ اطمینان در بودجه تعریف شده که شهرداری سال آینده با دو ریسک عمده در تحقق درآمدها روبه رواست؛ یکی ریسک ناشی از رکود ساختمانی و کاهش درآمد ساخت و ساز و دیگری عدم تحقق درآمد حاصل از مالیات ارزش اضافه نموده تحت تاثیر عدم تایید این لایحه به شکلی که تصویب شده، است. در بخش هزینه ها یا اصطلاحا جزء خرج از دخل و خرج شهرداری تهران در سال 99 نیز، بر اساس لایحه پیشنهاد شده، جزء مربوط به پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان شهرداری در مجموع 34 درصد رشد دارد و به رقم 4 هزار و 830 میلیارد تومان رسیده است. بر اساس اعلام شهردار تهران، میزان حقوق و دستمزد کارکنان شهرداری در سال آینده 25 درصد افزایش خواهد یافت. این در حالی است که نزدیک 5هزار میلیارد تومان اعتبار نیز برای جزء هزینه ای دیگر شهرداری یعنی نگهداشت شهر، بودجه تعریف شده است.

به گزارش دنیای اقتصاد، اجرای پروژه های عمرانی در مقیاس محله ای یک حسن مهم دارد؛ اینکه ارتباط موثری میان شهروندان و پروژه های عمرانی برقرار خواهد شد و بر میزان رضایت و حس مثبت آنها نسبت به عملکرد شهرداری به میزان قابل توجهی خواهد اضافه نمود؛ چراکه تعریف ابرپروژه های شهری اغلب از نوعی صورت می گیرد که تمام شهروندان از یک پروژه بهره برداری نمی کنند اما اگر پول شهر به شکل منصفانه صرف اجرای پروژه های مورد نیاز هر محله شود، به مطالبه عموم تهرانی ها همزمان پاسخ داده می شود. شهرداری تهران برای پاسخ به بخشی از این مطالبات در سال آینده 700 میلیارد تومان برای توسعه بوستان های شهر اختصاص داده که 200 میلیارد تومان از این رقم صرف تملک باغات در محله های فاقد پارک محله ای و تبدیل آن به بوستان عمومی خواد شد. اجرای پنج میدانگاه شهری از قبیل میدانگاه برج طغرل، بریانک، یافت آباد و امیرکبیر از دیگر پروژه های تعریف شده از جنس اضافه نمودن به فضاهای عمومی شهر است. در حوزه حمل و نقل و ترافیک نیز، کل بودجه تعریف شده در سال جاری 7866 میلیارد تومان است که در مقایسه با ردیف 6هزار میلیارد تومانی سال گذشته، 46 درصد رشد دارد. از این میزان 3811 میلیارد تومان صرف توسعه و ساماندهی حمل و نقل ریلی در تهران خواهد شد. در بودجه حوزه ترافیک سال آینده، 300 میلیارد تومان برای اجرای طرح خیابان کامل و نیز 400 میلیارد تومان برای ساخت و مناسب سازی پیاده راه ها نیز تعریف شده است.

منبع: اقتصادنیوز
انتشار: 2 فروردین 1399 بروزرسانی: 5 اردیبهشت 1399 گردآورنده: ta8.ir شناسه مطلب: 771

به "ساخت 109 پروژه شهری در پایتخت با بودجه ای معادل مگاپروژه صدر-نیایش" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "ساخت 109 پروژه شهری در پایتخت با بودجه ای معادل مگاپروژه صدر-نیایش"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید